Termeni şi condiţii

1. Condiții generale

Va recomandam sa studiati acest document cu atentie inainte de a incepe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

(i) UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

CD PRESS SRL isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.

(ii) Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.cdpress.ro, denumit in continuare in acest document "cdpress.ro", este un produs al S.C. CD PRESS S.R.L. (denumit in continuare in acest document "CD PRESS").

Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin CD PRESS, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.

(iii) Continutul cdpress.ro nu reprezinta un punct de vedere oficial al institutiilor, al organizatiilor si al persoanelor care au furnizat informatiile prezentate in cadrul cdpress.ro. Pentru detalii complete, singura sursa de informatii de referinta este institutia finantatoare, firma de consultanta, institutia mass-media, organizatia sau persoana solicitanta de consultanta care a furnizat documentele ce au stat la baza informatiilor publicate in cadrul cdpress.ro sau al celorlalte materiale realizate si publicate in legatura directa si explicita cu cdpress.ro.

(iv) Echipa cdpress.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil. Totusi, cdpress.ro nu poate garanta, explicit sau implicit, in privinta continutului cdpress.ro sau a produselor si a serviciilor oferite sau vandute in legatura directa si explicita cu cdpress.ro.

(v) CD PRESS nu poate fi facuta raspunzatoare pentru modul in care un utilizator al website-ului utilizeaza in orice fel informatii prezentate in acest website.

CD PRESS nu isi asuma raspunderea, in nicio situatie, pentru nicio dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii informatiilor si a serviciilor furnizate de cdpress.ro.

CD PRESS nu poate garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afisarea sau transmiterea informatiei pe/de pe cdpress.ro sau in orice alta forma nu contin virusi ori alte secvente distructive de cod sau alte proprietati distructive, deoarece aceste sisteme si programe software nu sunt realizate de catre/sub controlul CD PRESS.

(vi) Fiecare utilizator al cdpress.ro este de acord ca, la cererea CD PRESS, sa exonereze de raspundere cdpress.ro pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

2. Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca cdpress.ro si toate serviciile si produsele oferite sau comercializate prin intermediul acestui site au fost dezvoltate, compilate, pregatite, verificate, selectate si aranjate de catreCD PRESS si alte organizatii si persoane, prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial de efort, timp si bani, si ca ele constituie proprietatea intelectuala a CD PRESS.

Continutul si designul cdpress.ro, precum si orice alt material avand legatura cu cdpress.ro, trimis prin e-mail sau furnizat in orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design si orice alte materiale), apartin CD PRESS si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, sunt interzise copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si a designului cdpress.ro fara a detine o permisiune scrisa prealabila in acest sens din partea CD PRESS. Este interzisa in orice situatii utilizarea numelui CD PRESS sau a oricaror derivari care fac trimitere la numele CD PRESS fara aprobarea scrisa prealabila a CD PRESS.

Orice persoana fizica sau juridica poate contacta cdpress.ro si poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natura, in limitele reglementarilor legale in vigoare. Trimitand orice informatie sau material catre CD PRESS, recunoasteti CD PRESS dreptul deplin, permanent si irevocabil de a modifica si utiliza informatiile sau materialele respective in orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta si comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informatii. Recunoasteti ca nu aveti niciun drept de a solicita orice forma de contraprestatie pentru aceste informatii sau documente. Pentru toate aceste informatii si materiale, garantati in mod explicit ca: (a) detineti sau controlati conform legii toate drepturile care va permit sa transmiteti informatiile sau documentele respective; (b) ca aceste informatii sau documente sunt adevarate; (c) ca utilizarea acestor informatii sau documente nu incalca prevederile prezentului document si nu afecteaza alte persoane. CD PRESS nu isi asuma nicio responsabilitate legata de aceste informatii sau materiale.

3. Utilizarea conținutului "www.cdpress.ro"

Este interzisa utilizarea cdpress.ro si a serviciilor si produselor oferite sau comercializate prin intermediul cdpress.ro pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale in vigoare sau prevederilor prezentului document.

Fiecare utilizator al cdpress.ro accepta sa nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna dintre informatiile prezentate prin intermediul cdpress.ro intr-o maniera care ar putea constitui concurenta pentru cdpress.ro.

Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente, produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de exploatare a cdpress.ro, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, la alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare a documentelor sau ale informatiilor respective.

Continutul cdpress.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinta personala a utilizatorului website-ului, lipsita de intentie comerciala. Dreptul de utilizare a cdpress.ro:

a) este individual (apartine numai utilizatorului care acceseaza cdpress.ro si nu poate fi transmis in niciun fel unei alte persoane) si ne-exclusiv.

b) permite obtinerea anumitor materiale realizate de catre CD PRESS si publicate prin intermediul cdpress.ro sub forma de documente tiparite sau sub alte forme stabilite de CD PRESS. Este interzisa comercializarea sub orice forma a acestor materiale.

c) nu permite reproducerea, modificarea sau afisarea, precum si participarea la transferul, multiplicarea sau vanzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea sub orice forma, in intregime sau partiala, a continutului cdpress.ro. Fac exceptie cazurile in care CD PRESS acorda unui beneficiar nominalizat, in scris si in anumite conditii expres precizate, un drept explicit in acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactati CD PRESS folosind informatiile afisate in pagina de contact.

Este interzisa redistribuirea sau publicarea informatiilor si a documentelor prezentate in cadrul cdpress.ro sau sub numele cdpress.ro fara acceptul scris prealabil al CD PRESS, indiferent de instrumentele prin intermediul carora se realizeaza distribuirea (radio, televiziune, presa scrisa, retele de calculatoare, afisarea in cadrul altor pagini web). Este interzisa utilizarea cdpress.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date. Este interzisa utilizarea cdpress.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru a imbunatati calitatea altor informatii vandute sau oferite de un utilizator al cdpress.ro catre terte parti.

Este interzisa utilizarea numelui CD PRESS, precum si denumirile serviciilor oferite prin intermediul cdpress.ro, in orice mod care creeaza in mod eronat impresia ca exista o legatura directa intre persoana care utilizeaza aceste nume sau denumiri si proprietarii, administratorii sau angajatii CD PRESS.

Orice alta situatie neprecizata aici necesita consultarea si acordul prealabil al CD PRESS. Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.

Continut editorial si consultanta de specialitate pentru produsele, platformele online, site-urile web si paginile oficiale de pe retelele socializare detinute sau administrate de Editura CD PRESS:  Razvan Socolov, Simona Dobrescu, Constantin Diaconescu, Bogdan Dobrescu, Mihai Vlaiciu, Mihai Ivana.


Abonare informari CD PRESS

Produse noi

Top vânzări